BITMAN – nieistniejący już dodatek komputerowy do Dziennika Wschodniego.

BitMan
Częstotliwość tygodnik
Państwo Polska 
Rodzaj czasopisma informatyczne
Pierwszy numer 1995
Ostatni numer 1998

Dodatek poruszał tematykę ogólnoinformatyczną, w tym zastosowania komputerów na uczelniach, w domu i w biurze. Ukazywał się w latach 1995-1998 w każdy czwartek. Pierwszym redaktorem prowadzącym był Rajmund Kuduk, a następnym Andrzej Karpiński. Wielu spośród redaktorów związanych z BitManem rekrutowało się spośród środowisk związanych z UMCS.

Akademicki charakter tekstów powodował, że z jednej strony odbiór dla przeciętnego czytelnika był dość trudny (część tekstów była przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników), z drugiej – dodatek otrzymywał bardzo wysokie oceny w środowisku i wśród specjalistów.

Ograniczony zasięg i nakład oraz charakter tekstów (który nie powodował istotnego zwiększenia sprzedaży lub wpływów z reklam dla Dziennika) zdecydowały o ostatecznym niepowodzeniu przedsięwzięcia.