Bitwa pod Gablini

Bitwa pod Gablini – starcie zbrojne, które rozegrało się 24 lipca 616 r. p.n.e. między wojskami asyryjskimi i babilońskimi. W początkowym okresie wojny król Nabopolassar samodzielnie starał się pokonać Asyrię, dlatego podjął szereg wypraw na północnego sąsiada.

Bitwa pod Gablini
Upadek państwa asyryjskiego
Czas 24 lipca 616 p.n.e.
Miejsce Gablini
Terytorium północna Mezopotamia
Wynik Klęska Asyryjczyków
Strony konfliktu
Asyria Babilonia
Dowódcy
nieznany Nabopolassar
Siły
nieznane nieznane
Straty
nieznane nieznane
brak współrzędnych
Upadek państwa asyryjskiego

Bunt Chaldejczyków – Gablini – Arrapha – Aszur – Niniwa – Harran – Karkemisz

Przebieg kampanii i bitwyEdytuj

Zgodnie z informacjami z jednej z kronik nowobabilońskich:

"W dziesiątym roku (panowania) Nabopolassara (616-615 r. p.n.e.), w miesiącu ajaru, zgromadził on armię Akkadu i pomaszerował wzdłuż brzegu Eufratu. Suhejczycy i Hindanejczycy nie dołączyli do bitwy, lecz złożyli przed nim trybut. W miesiącu abu armia Asyrii ustawiła się w szyku bojowym w Gablini. Nabopolassar ruszył w jej kierunku i dwunastego dnia miesiąca abu (24 lipca 616 roku p.n.e.) stoczył bitwę z armią Asyrii; armia Asyrii wycofała się przed nim, a on zadał Asyryjczykom druzgocącą klęskę. Pojmał wielu jeńców, schwytał Mannejczyków, którzy przyszli im z pomocą oraz asyryjskich oficerów. W tym samym dniu zdobył on Gablini. W miesiącu abu król Akkadu i jego armia wyruszyli w kierunku Mane, Sahiri i Balihu, zdobyli je, wzięli wielkie łupy i uprowadzili ich bogów. W miesiącu ululu król Akkadu i jego armia wyruszyli w drogę powrotną i w jej trakcie zabrali ludzi Hindanu i ich bogów do Babilonu. W miesiącu teszritu armia Egiptu i armia Asyrii ścigały króla Akkadu aż do Gablini ale nie udało im się złapać króla Akkadu"[1]

PrzypisyEdytuj

  1. Glassner J-J., Mesopotamian..., s. 219.

BibliografiaEdytuj

  • Glassner J-J., Mesopotamian Chronicles, Society of Biblical Literature, Atlanta 2004.