Bitwa pod Karaklis

Bitwa pod Karaklis rozegrała się w dniach 24 - 28 maja 1918 r. między ochotniczymi oddziałami ormiańskimi a armią osmańską w czasie I wojny światowej. Walki toczyły się pod Karaklis (dawna nazwa współczesnego Wanadzor). Przeważające liczebnie oddziały Ormian dowodzone przez Tovmasa Nazarbekiana w starciu z Turkami zdołały powstrzymać atak wroga i nie dopuścić aby wkroczył w głąb Armenii.