Biuletyn (wydawnictwo)

Biuletyn (fr. bulletin) – w terminologii prasoznawczej najczęściej małonakładowe wydawnictwo wewnętrzne różnych instytucji, ugrupowań, organizacji, itp. Początkowo termin biuletyn oznaczał to samo co czasopismo. Słowo biuletyn w języku polskim stosowane jest od XVIII wieku[1].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Julian Maślanka (red.), Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, s. 33.