Biuro Odbudowy Portów

Biuro Odbudowy Portów (BOP) – instytucja z siedzibą w Gdańsku zajmująca się organizacją i odbudową wszystkich polskich portów morskich po zniszczeniach dokonanych w II wojnie światowej.

Działając od września 1945 do grudnia 1947, BOP zinwentaryzowało straty poniesione przez porty, opracowało szczegółowe plany ich odbudowy i koncepcje przestrzennego zagospodarowania. Współpracowało z Delegatem Rządu dla Spraw Wybrzeża w osobie Eugeniusza Kwiatkowskiego. Biuro posiadało swoje delegatury w Gdyni i Szczecinie. 1 stycznia 1948 roku powstał Gdański Urząd Morski, który m.in. przejął zadania BOP związane z odbudową i uruchomieniem portów.

Obsada personalnaEdytuj