Bogumił Szady

polski historyk

Bogumił Adam Szady (ur. 13 października 1969) – polski historyk, badacz dziejów nowożytnych.

Bogumił Szady
Data urodzenia

13 października 1969

doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia XVI-XVIII w
Alma Mater

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Doktorat

16 stycznia 2002

Habilitacja

23 marca 2011

Uczelnia

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Instytut Historii PAN

Życiorys Edytuj

Absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktorat (2002) i habilitacja (2011) tamże. Kierownik Katedry Historii XVI-XVIII wieku w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2012 profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii PAN (Zakład Atlasu Historycznego). Redaktor naczelny pisma "Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geograficzny". Zajmuje się: strukturami i organizacją Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, geografią i kartografią historyczną oraz zastosowaniem systemów informacji geograficznej w naukach humanistycznych

Wybrane publikacje Edytuj

  • Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
  • Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
  • Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII w. Materiały źródłowe, t. 1: Ludność i organizacja diecezji krakowskiej, oprac. Bogumił Szady, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2010.

Linki zewnętrzne Edytuj