Bolemysł

imię męskie

Bolemysłsłowiańskie/staropolskie imię męskie. Składa się z członu Bole- ("więcej, lepiej, bardziej") od psł. *bol'ьjь "większy, lepszy", *bol'e "więcej, lepiej, bardziej", porównaj współczesne rosyjskie более "więcej, bardziej" i -mysł ("myśleć")[1]. Mogło oznaczać "ten, który sprawniej (od innych) myśli", "przewyższający innych myśleniem"[2].

Bolemysł imieniny obchodzi: 30 maja i 29 listopada.

Podobne imiona: Bolebor, Bolesław, Boleczaj, Boleczest, Bolelut, Bolemir

PrzypisyEdytuj

  1. A.Cieślikowa (red.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, t.1, Kraków 2000, ​ISBN 83-87623-23-7
  2. Z. Kaleta, Świat ludzkich wartości odzwierciedlony w nazwach własnych osób (imiona staropolskie z członem Dobr(o)- na tle indoeuropejskim i wartości w nich wyrażone), [w:] Slavia Occidentalis t. 54 (1997), Poznań 1997