Brygada (pożarnictwo)

Brygada (pożarnictwo) – związek pododdziałów i oddziałów realizujących w granicach administracyjnych województwa wielkoobszarowe działania ratownicze.

BibliografiaEdytuj

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1737)