CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) – technika zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.

Zalety

edytuj
  • możliwość umieszczania w ankiecie nie tylko pytań tekstowych, ale również elementów graficznych i multimedialnych (filmy wideo, dźwięk, np. pytanie o opinię nt. reklamy w mediach)
  • niski koszt techniki (brak konieczności zatrudniania ankieterów)
  • szybki (zwłaszcza w porównaniu do metody PAPI) dostęp do uzyskanych danych oraz możliwość szybkiej analizy, ponieważ dane bezpośrednio po uzyskaniu są już w formie elektronicznej
  • brak ryzyka błędu popełnianego przez ankietera (w porównaniu do metody PAPI oraz CATI)
  • w przypadku zauważenia błędu już po stworzeniu ankiety łatwiej jest go skorygować niż w przypadku klasycznych ankiet papierowych
  • technika może być stosowana tylko w odniesieniu do respondentów posiadających dostęp do Internetu
  • brak całkowitej kontroli nad tym, kto w rzeczywistości wypełnia ankietę

Zobacz też

edytuj