cd (Unix)

komenda służąca do zmiany bieżącego katalogu roboczego

cd – polecenie powłoki, służące do przemieszczenia się pomiędzy katalogami w systemie operacyjnym. W przypadku użycia bez parametrów, następuje powrót do katalogu domowego (zazwyczaj /home/nazwa_użytkownika lub /root).

Przykłady użyciaEdytuj

  • cd /home/user/Muzyka – przeniesienie z bieżącego katalogu do katalogu /home/user/Muzyka
  • cd nazwa_katalogu – przeniesienie do katalogu „nazwa_katalogu” podrzędnego w stosunku do aktualnego
  • cd (bez argumentów) – przeniesienie do naszego katalogu domowego
  • cd ../ – przeniesienie do katalogu nadrzędnego
  • cd - – przeniesienie do poprzedniego katalogu bieżącego