cd (polecenie systemowe)

komenda służąca do zmiany bieżącego katalogu roboczego
(Przekierowano z Cd (Unix))

cd – polecenie powłoki, służące do przemieszczenia się pomiędzy katalogami w systemie operacyjnym. W przypadku użycia bez parametrów, następuje powrót do katalogu domowego (zazwyczaj /home/nazwa_użytkownika lub /root, w systemach Windows C:\Users\nazwa_użytkownika).

Przykłady użycia edytuj

Unix / Linux edytuj

  • cd /home/user/Muzyka – przeniesienie z bieżącego katalogu do katalogu /home/user/Muzyka
  • cd nazwa_katalogu – przeniesienie do katalogu „nazwa_katalogu” podrzędnego w stosunku do aktualnego
  • cd (bez argumentów) – przeniesienie do naszego katalogu domowego
  • cd ../ – przeniesienie do katalogu nadrzędnego
  • cd - – przeniesienie do poprzedniego katalogu bieżącego

DOS / Windows[1] edytuj

  • cd C:\Users\User\Music – przeniesienie z bieżącego katalogu do katalogu C:\Users\User\Music
  • cd nazwa_katalogu – przeniesienie do katalogu „nazwa_katalogu” podrzędnego w stosunku do aktualnego
  • cd (bez argumentów) – wyświetlenie bieżącego katalogu (Windows)
  • cd ../ lub cd .., lub cd.. – przeniesienie do katalogu nadrzędnego

Przypisy edytuj

  1. JasonGerend, cd [online], learn.microsoft.com, 3 lutego 2023 [dostęp 2023-10-12] (ang.).