Cel powietrzny

Cel powietrzny – obiekt znajdujący się w przestrzeni powietrznej (np. samolot, śmigłowiec, rakieta lub inny aparat latający, skoczek spadochronowy w czasie opadania itp.), do którego prowadzi się ogień.

Rozróżnia się cele powietrzne:

  • pojedyncze;
  • grupowe;
  • grupy celów.