Cena jednostkowa

Cena jednostkowacena końcowa, włącznie z podatkiem VAT i wszystkimi pozostałymi podatkami, za jedną sztukę produktu, jeden kilogram, jeden litr, jeden metr, jeden metr kwadratowy lub jeden metr sześcienny produktu lub inną pojedynczą jednostkę ilości, która jest szeroko i zwyczajowo stosowana[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Dyrektywa 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (CELEX: 31998L0006).