Centralna Komisja Wojskowa

Centralna Komisja Wojskowa (chiń. upr. 中央军事委员会; chiń. trad. 中央軍事委員會; pinyin Zhōngyāng Jūnshì Wěiyuánhuì) – nazwa dwóch organów w Chińskiej Republice Ludowej, sprawujących zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Pierwszym z nich jest będąca organem państwowym Centralna Komisja Wojskowa Chińskiej Republiki Ludowej (中华人民共和国中央军事委员会), drugim Centralna Komisja Wojskowa KC Komunistycznej Partii Chin (中国共产党中央军事委员会).

Była siedziba Centralnej Komisji Wojskowej przy 20 Jingshan Qianjie (do 1999)
Główna siedziba Centralnej Komisji Wojskowej przy 7 Fuxing Rd. (od 1999)
Hotel Jingxi

Centralna Komisja Wojskowa KC KPCh

edytuj

Centralna Komisja Wojskowa KC KPCh została utworzona w październiku 1925. Kilkakrotnie zmieniała ona nazwę, obecną nazwę przyjęła w 1982. Na mocy artykułu 19 ustawy o obronie narodowej siły zbrojne ChRL podlegają przywództwu partii, realizowanemu poprzez jej odpowiednie organy. Organem tym zgodnie ze Statutem KPCh jest CKW.

Centralna Komisja Wojskowa ChRL

edytuj

Zgodnie z przyjętą 4 grudnia 1982 konstytucją ChRL utworzona została Centralna Komisja Wojskowa, jako organ państwa sprawujący kontrolę nad siłami zbrojnymi. Centralnej Komisji Wojskowej ChRL podlega Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, Chińska Zbrojna Policja Ludowa oraz milicje ludowe.

Kadencja Centralnej Komisji Wojskowej trwa 5 lat (tyle co kadencja OZPL). Na początku każdej nowej kadencji OZPL wybiera przewodniczącego CKW, a następnie na jego wniosek pozostałych jej członków. Przewodniczący jest odpowiedzialny wobec OZPL, które ma prawo odwoływać członków CKW. Kadencja CKW upływa wraz z kadencją OZPL.

Zgodnie z Ustawą o obronie narodowej Centralna Komisja Wojskowa:

 • sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi
 • decyduje o strategii i organizacji armii
 • sprawuje zwierzchnictwo nad systemem obrony granic
 • stanowi przepisy wojskowe
 • wydaje decyzje i rozkazy
 • podejmuje decyzje w sprawach personalnych armii (obsada stanowisk, awanse, wyróżnienia)
 • wspólnie z Radą Państwa decyduje o przemyśle zbrojeniowym oraz budżecie armii.

Centralna Komisja Wojskowa ma również prawo do zgłaszania parlamentowi projektów ustaw.

Wzajemne relacje

edytuj

Pomimo iż konstytucyjnie obie Centralne Komisje Wojskowe są odrębnymi organami, często (nawet w literaturze chińskiej) są one uważane za jeden organ. Obie Komisje posiadają jednakowy skład, który różni się jedynie okresowo w momencie zmian personalnych.

Podział organizacyjny

edytuj
 • Biuro Ogólne (办公厅), ulica Fuxing 7, Pekin
 • Wspólny Departament Sztabu (联合 参谋部)
 • Departament Pracy Politycznej (政治 工作 部)
 • Departament Wsparcia Logistycznego (后勤 保障 部)
 • Departament Rozwoju Sprzętu (装备 发展 部)
 • Departament Szkoleń i Administracji (训练 管理 部), 5 Cangnan Hutong, dystrykt Dongcheng, Pekin
 • Departament Mobilizacji Obrony Narodowej (国防 动员 部)
 • Komisja Kontroli Dyscypliny (纪律 检查 委员会)
 • Komisja ds. Polityki i Prawa (政法 委员会)
 • Komisja Naukowo-Techniczna (科学 技术 委员会)
 • Biuro Planowania Strategicznego (战略 规划 办公室), dystrykt Haiding, Pekin
 • Biuro ds. Reformy i Struktury Organizacyjnej (改革 和 编制 办公室)
 • Biuro Międzynarodowej Współpracy Wojskowej (国际 军事 合作 办公室), ulica Deshengmenwai 6, dystrykt Xicheng, Pekin
 • Biuro Kontroli (审计署)
 • Agencja ds. Administracyjnych (机关 事务 管理 总局), Xicheng District, Pekin
  • hotel Jingxi (京西賓館), ulica Yangfangdian 1, dystrykt Haidian, Pekin

Przewodniczący

edytuj

Przewodniczący CKW KC KPCh

edytuj
L.p. Zdjęcie Imię i nazwisko Data urodzenia i śmierci Okres rządów Dodatkowe informacje
1. Mao Zedong 26 grudnia 1893

9 września 1976

8 września 1954
– 9 września 1976
Również Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej oraz Przewodniczący Komunistycznej Partii Chin
2.   Hua Guofeng 16 lutego 1921
– 20 sierpnia 2008
7 października 1976
– 28 czerwca 1981
Również Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej oraz Premier Chińskiej Republiki Ludowej
3.   Deng Xiaoping 22 sierpnia 1904
– 19 lutego 1997
28 czerwca 1981
– 9 listopada 1989
Również Przewodniczący Centralnej Komisji Doradczej
4.   Jiang Zemin 17 sierpnia 1926 9 listopada 1989
– 19 września 2004
Również Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej oraz Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Chin
5.   Hu Jintao 21 grudnia 1942 19 września 2004
– 15 listopada 2012
Również Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej oraz Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Chin
6.   Xi Jinping 15 czerwca 1953 15 listopada 2012 Również Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej oraz Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Chin

Przewodniczący CKW ChRL

edytuj

Siedziba

edytuj

Pierwsza siedziba Komisji mieściła się w budynku nazywanym „Trzy Bramy” (三座门) przy Jingshan Qianjie 20. Obecnie za główny obiekt uważa się budynek Bayi (八一大楼) z 1999 (proj. IV Instytutu Projektowo-Badawczego Personelu Inżynieryjnego Sztabu Generalnego) przy ulicy Fuxing 7. Szereg komórek organizacyjnych ulokowano w innych obiektach.

Bibliografia

edytuj
 • J. Rowiński, W. Jakóbiec: System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2006, ISBN 978-83-7059-766-5