Otwórz menu główne
Godło ChRL
Ten artykuł jest częścią serii
Ustrój i polityka Chińskiej Republiki Ludowej
Organy polityczne
Przewodniczący ChRL:
Xi Jinping
Wiceprzewodniczący ChRL:
Wang Qishan
Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych:
Stały Komitet OZPL
Przewodniczący Stałego Komitetu OZPL: Li Zhanshu
Rada Państwa:
Premier ChRL: Li Keqiang
Centralna Komisja Wojskowa
Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza
Najwyższy Sąd Ludowy
Przewodniczący: Zhou Qiang
Najwyższa Prokuratura Ludowa
Prokurator Generalny: Zhang Jun
Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin
System prawny
System prawny
Konstytucja
Podział administracyjny
Podział administracyjny
Partie polityczne
Komunistyczna Partia Chin
Chińskie partie demokratyczne
Była siedziba Centralnej Komisji Wojskowej przy 20 Jingshan Qianjie (do 1999)
Główna siedziba Centralnej Komisji Wojskowej przy 7 Fuxing Rd. (od 1999)
Jingxi Hotel

Centralna Komisja Wojskowa (chiń. upr. 中央军事委员会; chiń. trad. 中央軍事委員會; pinyin: Zhōngyāng Jūnshì Wěiyuánhuì) – nazwa dwóch organów w Chińskiej Republice Ludowej, sprawujących zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Pierwszym z nich jest będąca organem państwowym Centralna Komisja Wojskowa Chińskiej Republiki Ludowej (中华人民共和国中央军事委员会), drugim Centralna Komisja Wojskowa KC Komunistycznej Partii Chin (中国共产党中央军事委员会).

Spis treści

Centralna Komisja Wojskowa KC KPChEdytuj

Centralna Komisja Wojskowa KC KPCh została utworzona w październiku 1925. Kilkakrotnie zmieniała ona nazwę, obecną nazwę przyjęła w 1982. Na mocy artykułu 19 ustawy o obronie narodowej siły zbrojne ChRL podlegają przywództwu partii, realizowanemu poprzez jej odpowiednie organy. Organem tym zgodnie ze Statutem KPCh jest CKW.

Centralna Komisja Wojskowa ChRLEdytuj

Zgodnie z przyjętą 4 grudnia 1982 konstytucją ChRL utworzona została Centralna Komisja Wojskowa, jako organ państwa sprawujący kontrolę nad siłami zbrojnymi. Centralnej Komisji Wojskowej ChRL podlega Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, Chińska Zbrojna Policja Ludowa oraz milicje ludowe.

Kadencja Centralnej Komisji Wojskowej trwa 5 lat (tyle co kadencja OZPL). Na początku każdej nowej kadencji OZPL wybiera przewodniczącego CKW, a następnie na jego wniosek pozostałych jej członków. Przewodniczący jest odpowiedzialny wobec OZPL, które ma prawo odwoływać członków CKW. Kadencja CKW upływa wraz z kadencją OZPL.

Zgodnie z Ustawą o obronie narodowej Centralna Komisja Wojskowa:

 • sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi
 • decyduje o strategii i organizacji armii
 • sprawuje zwierzchnictwo nad systemem obrony granic
 • stanowi przepisy wojskowe
 • wydaje decyzje i rozkazy
 • podejmuje decyzje w sprawach personalnych armii (obsada stanowisk, awanse, wyróżnienia)
 • wspólnie z Radą Państwa decyduje o przemyśle zbrojeniowym oraz budżecie armii

Centralna Komisja Wojskowa ma również prawo do zgłaszania parlamentowi projektów ustaw.

Wzajemne relacjeEdytuj

Pomimo, iż konstytucyjnie obie Centralne Komisje Wojskowe są odrębnymi organami, często (nawet w literaturze chińskiej) są one uważane za jeden organ. Obie Komisje posiadają jednakowy skład, który różni się jedynie okresowo w momencie zmian personalnych.

Podział organizacyjnyEdytuj

 • Biuro Ogólne (办公厅), 7 Fuxing Rd, Pekin
 • Wspólny Departament Sztabu (联合 参谋部)
 • Departament Pracy Politycznej (政治 工作 部)
 • Departament Wsparcia Logistycznego (后勤 保障 部)
 • Departament Rozwoju Sprzętu (装备 发展 部)
 • Departament Szkoleń i Administracji (训练 管理 部), 5 Cangnan Hutong, North Xiaojie, Chaoyangmen, Dongcheng District, Pekin
 • Departament Mobilizacji Obrony Narodowej (国防 动员 部)
 • Komisja Kontroli Dyscypliny (纪律 检查 委员会)
 • Komisja ds. Polityki i Prawa (政法 委员会)
 • Komisja Naukowo-Techniczna (科学 技术 委员会)
 • Biuro Planowania Strategicznego (战略 规划 办公室), Haiding district, Pekin
 • Biuro ds. Reformy i Struktury Organizacyjnej (改革 和 编制 办公室)
 • Biuro Międzynarodowej Współpracy Wojskowej (国际 军事 合作 办公室), 6 Deshengmenwai St, Xicheng District, Pekin
 • Biuro Kontroli (审计署)
 • Agencja ds. Administracyjnych (机关 事务 管理 总局), Xicheng District, Pekin

PrzewodniczącyEdytuj

Przewodniczący CKW KC KPChEdytuj

Przewodniczący CKW ChRLEdytuj

SiedzibaEdytuj

Pierwsza siedziba Komisji mieściła się w budynku określanym „Trzy Bramy” (三座门) przy 20 Jingshan Qianjie, obecnie za główny obiekt uważa się budynek Bayi (八一大楼) z 1999 (proj. IV Instytutu Projektowo-Badawczego Personelu Inżynieryjnego Sztabu Generalnego) przy 7 Fuxing Rd. Szereg komórek organizacyjnych ulokowano w innych obiektach.

BibliografiaEdytuj

 • J.Rowiński, W.Jakóbiec: System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2006, ​ISBN 978-83-7059-766-5

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. otwarty w 1964, miejsce posiedzeń m.in. kilkunastu Plenum KC KPCh.
 2. 京西宾馆 – Wikipedia, zh.wikipedia.org [dostęp 2018-08-19] (pol.).