Centralny Związek Spółdzielczy

Centralny Związek Spółdzielczy – powstał w 1948 roku jako naczelna organizacja ruchu spółdzielczego w Polsce.

Władze związkuEdytuj

  • Krajowy Kongres Spółdzielczy – zwoływany raz na trzy lata przez Naczelną Radę Spółdzielczą
  • Naczelna Rada Spółdzielcza – stanowiąca władzę uchwalającą i nadzorczą
  • Zarząd Centralnego Związku Spółdzielczego – stanowiący władzę wykonawczą związku, powoływaną przez Naczelną Radę Spółdzielczą

BibliografiaEdytuj