Otwórz menu główne

Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach

Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach (CKiW) jest samorządową instytucją kultury utworzoną i nadzorowaną przez Radę Miejską Proszowice, istnieje od 1967 roku. Podstawowym celem statutowym CKiW w Proszowicach jest prowadzenie działalności kulturalnej, rekreacyjnej oraz promocyjnej. Terenem działania CKiW jest gmina i miasto Proszowice. Siedzibą CKiW jest miasto Proszowice, Rynek 18. Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach jest członkiem Małopolskiego Forum Kultury. Dyrektorem CKiW jest Danuta Bucka.

Statutowa działalność CKiW w ProszowicachEdytuj

CKiW prowadzi działalność kulturalną polegającą na:

 • edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę,
 • gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury,
 • tworzeniu warunków dła rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką
 • tworzeniu warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • rozpoznawaniu, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz ainteresowań kulturalnych,
 • tworzeniu warunków dla rekreacji,
 • innej działalności służącej promocji i zwiększaniu rangi regionu proszowickiego.

CKiW inspiruje grupy animatorów kultury oraz wspiera je poprzez edukację artystyczną oraz ich doskonalenie. Działalność ta może przybierać formy:

 • konsultacji,
 • kursów,
 • przeglądów,
 • spotkań,
 • plenerów,
 • warsztatów.

CKiW chroni wartości sztuki nieprofesjonalnej i kultury fizycznej promując amatorski ruch artystyczny poprzez:

 • konkursy,
 • przeglądy,
 • występy,
 • turnieje,
 • zawody sportowe,

CKiW prowadzi działalność kulturalną oraz promocyjną i rekreacyjną poprzez:

 • spektakle,
 • odczyty,
 • koła artystyczne i kluby zainteresowań,
 • działalność reklamową,
 • zawody sportowe.

Najważniejsze działania i wydarzenia artystyczneEdytuj

Działalność ciągła:

 • Amatorski ruch artystyczny: Formacja taneczna PESTKA dla dzieci młodzieży zajęcia baletowe
 • Kurs tańca towarzyskiego
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia orgiami
 • warsztaty teatralne
 • Aerobik
 • Aerobik dla pań 50+
 • Ju-jitsu
 • Zespół „Na krakowską nutę”

Ważniejsze imprezy cykliczne:

 • Finał WOŚP
 • Konkurs kolęd i pastorałek
 • Dni Ziemi Proszowickiej
 • Festiwal Piosenki „Rozśpiewany świat”
 • Dożynki gminne
 • Festiwal Orkiestr Dętych
 • Turniej Szkół „Asy z naszej klasy”
 • Cykl teatrzyków „Niedzielna spotkania z bajką”
 • Konkursy recytatorskie: „Oczarowani bajką”
 • Konkurs im. Ludwika Hieronima Morstina, Dzień Dziecka.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj