Ciąg główny wieku zero

Ciąg główny wieku zero – linia na diagramie Hertzsprunga-Russella w obszarze ciągu głównego odpowiadająca położeniu gwiazd w momencie rozpoczęcia reakcji termojądrowych (zerowym wieku gwiazdy).

Linia ciągu głównego wieku zero oraz droga ewolucji Słońca.

Linię przedstawiającą ciąg główny wieku zero otrzymuje się za pomocą symulacji numerycznych dla gwiazdy, gdy zaczynają na niej zachodzić reakcje jądrowe.

Linki zewnętrzne

edytuj
  • Zero Age Main Sequence. [w:] COSMOS - The SAO Encyclopedia of Astronomy [on-line]. Swinburne University of Technology. [dostęp 2015-04-01]. (ang.).