Cofka (kajakarstwo)

Cofką nazywamy prąd rzeki odwrotny do nurtu. Pojęcie to w tym znaczeniu funkcjonuje głównie wśród kajakarzy i ma szczególne znaczenie, gdyż cofki często są wygodnymi miejscami do wsiadania i wysiadania z kajaka; niespodziewane wpłynięcie do cofki może skończyć się wywrotką. Występują głównie za przeszkodami wystającymi ponad powierzchnię wody. Granica pomiędzy nurtem i cofką to chyżka.

Zobacz też: cofka powodziowa, bystrze, kajakarstwo górskie.