Ten artykuł dotyczy francuskiej organizacji konspiracyjnej. Zobacz też: Combat!.

Combat - francuska organizacja konspiracyjna z okresu II wojny światowej.

Organizacja o niejasnym profilu społeczno-politycznym, przez wielu zaliczana do kierunku konserwatywnego we francuskim ruchu oporu. Działała głównie w strefie południowej.

Założona pod koniec 1941 z połączenia grup wydających pisma "Verités" (H.Frenay) i "Liberté". Organizacja stworzyła zalążki podziemnej administracji, piony sabotżau kolejowego, akcji bezpośredniej, legalizacji i propagandy. Twórcą charakteru pisma był Albert Camus Czołową rolę obok Henriego Frenaya odegrali Georges Bidault, Claude Bourdet, François de Menthon, Pierre-Henri Teitgen. "Combat" próbował działać na północy Francji ale na początku 1942 tamtejsze odgałęzienia zostały rozbite.

Po potajemnej podróży do Londynu Frenaya "Combat" poparł de Gaulle'a, na przełomie 1942/43 "Combat" wszedł do Zjednoczonych Ruchów Oporu (MUR - Mouvements Unis de la Résistanse).

BibliografiaEdytuj

  • Eugeniusz Duraczyński, Jerzy Janusz Terej, Europa Podziemna 1939-1945, Wiedza Powszechna , Warszawa, 1974