Common Development and Distribution License

Common Development and Distribution License (CDDL) - wzorowana na licencji Mozilli (MPL) licencja oprogramowania zatwierdzona przez Open Source Initiative jako licencja zgodna z ideą Open Source. Kod objęty licencją CDDL można swobodnie łączyć z kodem na innych licencjach; jedynym wyjątkiem jest GPL, której postanowienia zakazują linkowania z kodem na innych, niezgodnych licencjach.

W ramach projektu OpenSolaris, na licencji CDDL jest stopniowo udostępniany kod źródłowy systemu operacyjnego Solaris 10. Solaris 11 (nazwa kodowa Nevada) będzie w całości zbudowany z wolno dostępnego kodu źródłowego OpenSolaris.