Otwórz menu główne

Corpus Iuris Fridericianum ("Kodeks Fryderyka", "Corpus Iuris Fridericiani") – zbiór praw opracowany za panowania króla Prus Fryderyka II w latach 1749 - 1751. Fryderyk II nosił się bowiem z zamiarem skodyfikowania całości pruskiego prawa w duchu Oświecenia. Zbiór - przygotowany pod kierunkiem kanclerza Samuela von Cocceji - nie uzyskał jednak aprobaty monarchy. Dotyczył m. in. prawa osobowego i rzeczowego. Pewne jego postanowienia zostały co prawda wprowadzone w życie, ale tylko w niektórych prowincjach państwa pruskiego.

Doświadczenia zdobyte podczas przygotowywania "Corpus" zostały wykorzystane w pracach nad Landrechtem z 1794.

Niekedy (ale nieściśle) mianem "Corpus Iuris Fridericiani" określa się Powszechną Ordynację Sądową (Allgemeine Gerichtsordnung für die Preussischen Staaten) z 1793 - kodeks postępowania cywilnego wydany za panowania Fryderyka Wilhelma II. Błąd ten wynika z faktu, iż jedna z części "Corpus" była poświęcona procedurze cywilnej. Przepisy "Corpus Iuris" regulujące tę materię zostały wydane najpierw w 1781. Zaś w 1793 - znany prawnik - Carl Gottlieb Svarez opracował ją na nowo i w takim kształcie została zatwierdzona przez króla i wprowadzona w życie, właśnie jako "Powszechna Ordynacja Sądowa". Obowiązywała do 1877, gdy wszedł w życie ogólnoniemiecki kodeks postępowania cywilnego.

BibliografiaEdytuj

  • Koranyi Karol, Powszechna historia prawa, oprac. Katarzyna Sójka - Zielińska, Warszawa 1976.
  • Sójka-Zielińska Katarzyna, Historia prawa, Warszawa 1993.

Linki zewnętrzneEdytuj