Courier du Bas-Rhin

Courier du Bas-Rhin - francuskojęzyczna gazeta wychodząca w Kleve od 1767 roku, jedno z najważniejszych pism drugiej połowy XVIII wieku w Europie. Jeden z głównych konkurentów Gazette de Leyde.

Courier du Bas-Rhin był w znaczącym stopniu zdominowany przez interesy rządu Prus.