Cyfry znaczące, cyfry wartościowecyfry rozwinięcia dziesiętnego mierzonej wielkości fizycznej, począwszy od pierwszej cyfry niezerowej aż do ostatniej cyfry, której wartość nie zmienia się wewnątrz przyjętego przedziału ufności.[potrzebny przypis][wymaga weryfikacji?]

Przykład:
W wyniku pomiaru określono wartość napięcia na

przy czym dokładność pomiaru wynosi .

Wiemy zatem, że mierzone napięcie zawiera się w przedziale ufności

Mamy zatem trzy cyfry znaczące:

.