Cykl hydroksypropionowy

Cykl hydroksypropionowy, droga hydroksypropionowa, cykl 3-hydroksypropionowy – jest to droga autotroficznego wiązania CO2 przez termofilne, fototroficzne bakterie typu Chloroflexus. Wariant tego szlaku metabolicznego występuje także u autotroficznych przedstawicieli Sulfolobales (Crenarchaeota)[1].

Schemat cyklu hydroksypropionowego.

Cykl hydroksypropionowy rozpoczyna przyłączenie cząsteczki CO2 do acetylo-CoA przez karboksylazę acetylo-CoA. Reakcja wymaga dostarczenia energii w postaci ATP. Powstały malonylo-CoA redukowany jest do hydroksypropionylo-CoA i w kolejnej reakcji do propionylo-CoA. Karboksylaza priopionylo-CoA przyłącza kolejną cząsteczkę CO2. Reakcja ta podobnie jak pierwsza karboksylacja wymaga dostarczenia energii w postaci ATP. Po przyłączeniu drugiej cząsteczki CO2 zostaje wytworzony metylomalonylo-CoA rozkładany na acetylo-CoA i cząsteczkę kwasu glioksalanowego[2]. W efekcie jednego obrotu cyklu dwie cząsteczki CO2 zostają włączane do związku organicznego – powstaje jedna cząsteczka kwasu glioksalanowego. Zużyte zostają także 3 cząsteczki ATP i dwie cząsteczki równoważników redukcyjnych.

PrzypisyEdytuj

  1. Alber B., Olinger M., Rieder A., Kockelkorn D., Jobst B., Hügler M., Fuchs G. Malonyl-coenzyme A reductase in the modified 3-hydroxypropionate cycle for autotrophic carbon fixation in archaeal Metallosphaera and Sulfolobus spp.. „Journal of bacteriology”. 24 (188), s. 8551–9, grudzień 2006. DOI: 10.1128/JB.00987-06. PMID: 17041055. 
  2. Hügler M., Fuchs G. Assaying for the 3-hydroxypropionate cycle of carbon fixation.. „Methods in enzymology”, s. 212–21, 2005. DOI: 10.1016/S0076-6879(05)97012-2. PMID: 16260293.