Cząstka próbna

Cząstka próbna (cząstka, objętość próbna, element płynu) – mechanice płynów) mała objętość płynu, która przemieszcza się w powietrzu zachowując lub zmieniając określające ją parametry. Parametry określające cząstkę, są jednakowe dla całej cząstki dlatego w rozumieniu praw fizyki jest ona traktowana jako ciało fizyczne[1].

Przykładowo cząstka próbna może:

  1. przemieszczać się bez wymiany ciepła z otoczeniem (proces adiabatyczny),
  2. oddziaływać z promieniowaniem słonecznym (jeden z procesów diabatycznych),
  3. podlegać wymianie turbulencyjnej z otoczeniem (proces mieszania turbulencyjnego).

Objętość cząstki próbnej nie jest zdefiniowana, zdefiniowane są jej własności fizyczne i procesy wymiany z otoczeniem.

Pojęcie cząstki próbnej jest często wykorzystywane do opisu sił jakie działają na powietrze, do opisu równań ruchu powietrza lub zmian własności termodynamicznych, chemicznych lub fizycznych.

PrzypisyEdytuj

  1. Stephen Childress: An Introduction to Theoretical Fluid Dynamics. 2008. [dostęp 2016-09-04].