Członek giełdy – podmiot rynku kapitałowego, który jest uprawniony do zawierania transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Członkiem giełdy może zostać tylko:

Warunki, które muszą być spełnione aby uzyskać status członka giełdy:

  • jest osobą prawną,
  • posiadanie odpowiedniego pozwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej,
  • rękojmia prawidłowego wykonywania zadań członka giełdy,
  • posiadanie odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych wymaganych do uczestnictwa w obrocie zorganizowanym.

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj