Cześnik wielki litewski

Cześnik wielki litewski (łac. picerna Magni Ducatus Lithuaniae) – urząd dworski Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej.

Do jego kompetencji należało podawanie napoi wielkiemu księciu w czasie uczt dworskich. W czasach nowożytnych urząd ten stał się czysto honorowym.

BibliografiaEdytuj

  • Zbigniew Góralski Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1998