Czułość libelli

Czułość libelli – długość łuku, jaki zostaje wyznaczony ruchem pęcherzyka przy pochyleniu libelli o pewien kąt.

gdzie:

– czułość libelli,
– długość łuku,
– kat pochylenia libelli wyrażony w sekundach.

Po przeprowadzeniu stosownych przekształceń i redukcji, czułość libelli możemy określić również ze wzorów:

oraz

Czułość libelli jest odwrotnie proporcjonalna do przewagi libelli i wprost proporcjonalna do promienia krzywizny łuku libelli.

Czułość libelli zależy od jej przewagi oraz długości pęcherzyka, dokładności oszlifowania wewnętrznej powierzchni ampułki libelli, właściwości cieczy wypełniającej ampułkę (lepkość, rozszerzalność), temperatury.

BibliografiaEdytuj

  • Andrzej Wanic: Instrumentoznawstwo geodezyjne. Przewodnik do ćwiczeń. Cz. I. Wyd. 2 uzup. i popr.. Olsztyn: Wydawnictwo ART, 1998, s. 7–8. ISBN 83-87443-33-6.