Czwarty rząd Ottona von Bismarcka

Czwarty rząd Ottona von Bismarcka20 czerwca 188120 marca 1890

Funkcja Imię i nazwisko Partia
Reichskanzler - Kanclerz Rzeszy Otto von Bismarck bezpartyjny
Stellvertreter des Reichskanzlers - Wicekanclerz Rzeszy Karl Heinrich von Boetticher bezpartyjny
Minister spraw zagranicznych Clemens Busch (do 1881)

Paul von Hatzfeldt (do 1885)
Herbert von Bismarck (do 1886)

bezpartyjny
Minister spraw wewnętrznych Karl Heinrich von Boetticher bezpartyjny
Minister sprawiedliwości Hermann von Schelling (do 31 stycznia 1889)

Otto von Oehlschläger (od 19 lutego 1889)

bezpartyjny
Minister marynarki wojennej Albrecht von Stosch (do 20 marca 1882)

Leo von Caprivi (do 5 lipca 1888)
Karl Eduard Heusner

bezpartyjny
Minister gospodarki i technologii wakat
Minister rolnictwa, polityki żywnościowej i ochrony konsumentów wakat -
Minister pracy i polityki społecznej wakat
Minister transportu i budownictwa wakat
Minister poczty i telekomunikacji Heinrich von Stephan bezpartyjny
Minister skarbu Państwa Adolf von Scholz (do lipca 1882)

Emil von Burchard (do listopada 1886)
Karl Rudolf Jacobi (do 14 września 1888)
Helmuth von Maltzahn

bezpartyjny
Minister kolonii wakat bezpartyjny