Czysta Kraina, kraina buddy, raj buddy, czysta ziemia (tyb. szinkham, chiń. 淨土, jìngtǔ) – sfera istnienia całkowicie zamieszkiwana przez bodhisattwów, w której buddowie nauczają w formie sambhogakaji.

Mandala Czystej Krainy

W naukach Diamentowej Drogi traktuje się raczej Czystą Krainę jako stan umysłu, w którym doświadcza się zjawisk na najwyższym poziomie, co pozwala na rozpoznanie bothisattwów w formie sambhogakaji i przyjęcie od nich nauk.

Nazwa tyb. Przewodni budda Kierunek
Główne krainy buddy w tradycji buddyjskiej:
Czysta Kraina Wadżry Wadżrasattwa zachodni
Czysta Kraina Karmy Amoghasiddhi północny
Czysta Kraina Lotosu Amitabha zachodni
Czysta Kraina Klejnotu (Ratny) Ratnasambhawa południowy
Czysta Kraina Buddy Wairoczana centrum
Główne krainy buddy w tradycji bön:
Czysta Kraina Swastyki Jungdrung Szinkham Salła Rangdziung wschodni
Czysta Kraina Koła Khorlo Szinkham Gelha Garczug północny
Czysta Kraina Lotosu Pema Szinkham Dziedrag Ngome zachodni
Czysta Kraina Klejnotu Rinczen Szinkham Gała Dondrub południowy
Czysta Kraina Deszina (Tathagaty) Kunang Czapa centrum