Dźwignica linotorowa

Dźwignica linotorowaurządzenie dźwigowe w konstrukcji zbliżone do kolejki linowej. Składa się z wózka (wodzaka) lub wózków napędzanych cięgnem i podwieszonych na linach nośnych rozpiętych między wieżami. W zależności od zastosowanych wież dzielą się na:

  • z wieżami stałymi
  • z wieżą stałą i obrotową
  • z wieżami przesuwnymi
  • pozostałe

Zwykle używane do transportu materiałów sypkich na niewielkie odległości, na placach budowy w trudno dostępnym środowisku, np. przy budowie tam. Dźwignica linotorowa jest urządzeniem pośrednim pomiędzy urządzeniem dźwigowym a transportowym.