Dan II (zm. 1431) – hospodar Wołoszczyzny w latach 1422–1426 i 1427–1431 z dynastii Basarabów.

Dan II
ilustracja
hospodar Wołoszczyzny
Okres

od 1420
do 1421

Poprzednik

Michał I Basarab

Następca

Radu II Praznaglava

hospodar Wołoszczyzny
Okres

od 1421
do 1423

Poprzednik

Radu II Praznaglava

Następca

Radu II Praznaglava

hospodar Wołoszczyzny
Okres

od 1423
do 1424

Poprzednik

Radu II Praznaglava

Następca

Radu II Praznaglava

hospodar Wołoszczyzny
Okres

od 1426
do 1427

Poprzednik

Radu II Praznaglava

Następca

Radu II Praznaglava

hospodar Wołoszczyzny
Okres

od 1427
do 1431

Poprzednik

Radu II Praznaglava

Następca

Aleksander Aldea

Dane biograficzne
Dynastia

Basarabów

Data śmierci

1431

Ojciec

Dan I

Dzieci

Basarab II,
Władysław II Dan,
Basarab III Stary

Był synem hospodara Dana I. Objął tron hospodarski po wygnaniu swego kuzyna, hospodara Radu II Praznaglava z którym zmagania toczył przez większość swego panowania. W przeciwieństwie do Radu II – który był zwolennikiem ugody z Imperium Osmańskim, Dan II związał się z Węgrami, z których pomocą odparł w 1423 dwa najazdy tureckie, a następnie nawet podjął działania zaczepne na południe od Dunaju, w okolicach Widynia. Po śmierci Radu II w 1427 przejął tron na dłużej, lecz wówczas utracił na rzecz Mołdawii nadmorską twierdzę Cetatea Albă. Ostatecznie w 1428 zawarł pokój z Turcją, zachowując niezależność Wołoszczyzny, zgodził się jednak przy tym na płacenie stałego haraczu. W ostatnich latach życia Dana nasiliła się opozycja bojarska przeciwko niemu, na której czele stał Aleksander Aldea. Zginął w 1431 w walce z Turkami.

Wśród jego synów byli późniejsi hospodarowie wołoscy: Basarab II, Władysław II Dan, Basarab III Stary.

Bibliografia Edytuj