Otwórz menu główne
Byłe stajnie koni Potockich (ul. Zagrody)
Tereny dawnego hipodromu Potockich, widok od str. pd. pomiędzy linią kolejową Kraków-Katowice, bocznicą kolejową do kamieniołomu Zalas oraz (niewidocznych na zdjęciu) rzekami Filipówką i Dulówką
Dawne tereny hipodromu Potockich (widok od strony północnej)

Dawny hipodrom w Krzeszowicachhipodrom w Krzeszowicach należał do Potockich. Powstał pod koniec XIX w. Był to tor wyścigowy dla kłusaków. Na części hipodromu w 1957 powstała fabryka płyt izolacyjnych (w latach 80 XX w. styropianowych). Koło dawnego hipodromu znajduje się zniszczony długi prostokątny, murowany, parterowy budynek stajni amerykańskich, do pocz. lat 90. XX w. znajdował się tu internat i dom dziecka, a do końca XX w. istniały w nim m.in. warsztaty Technikum Przemysłu Drzewnego oraz sale lekcyjne Liceum Handlowego. Obecnie w części wschodniej i południowej znajdują się mieszkania komunalne.