Delfiniak (łabędziak, strzała Marcina) – rozpórka watersztagu.

Schemat watersztagu i delfiniaka
Delfiniak i watersztagi na holenderskim żaglowcu szkolnym Stad Amsterdam

Delfiniak to krótkie drzewce stosowane na niektórych żaglowcach, biegnące w płaszczyźnie symetrii jednostki, oparte prostopadle (lub prawie prostopadle) o bukszpryt, zwiększające kąt działania watersztagu na bukszpryt, a przez to zwiększające jego działanie usztywniające. Stosowane jest przy dłuższych bukszprytach.

W przypadku większej liczby watersztagów, mogą one wszystkie opierać się o jeden delfiniak, czasami jednak stosowane są dwa delfiniaki usytuowane pod nieco innymi kątami.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Lesław Furmaga, Józef Wójcicki: Mały słownik morski. Gdynia: Mitel International Ltd, 1993. ISBN 83-85413-73-1.