Depozyt sądowy:

  • Suma pieniężna składana przez dłużnika do sądu celem spełnienia zobowiązania, w przypadku niemożności bezpośredniego zwrócenia jej wierzycielowi.
  • Suma pieniężna wnoszona przez pozwanego do sądu lub instytucji kredytowej wskazanej przez sąd jako zabezpieczenie zobowiązań z tytułu powództwa.
  • Suma pieniężna w wysokości sumy przyjętego zobowiązania wnoszona przez przyjmującego zobowiązanie do sądu lub arbitra.
  • Suma pieniężna wnoszona do banku w myśl umowy stron będących w sporze do czasu rozstrzygnięcia sporu w drodze sądowej lub arbitrażowej