Deputacja do Formy Rządu

Deputacja do Formy Rządu – organ wyłoniony przez Sejm Czteroletni 7 września 1789 w celu opracowania projektu zmiany ustroju Rzeczypospolitej. Pracami jej kierował biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński, członkami byli m.in. marszałek nadworny litewski Ignacy Potocki i Wojciech Walerian Suchodolski[1].

Adam Stanisław Krasiński

17 grudnia 1789 do sejmu wniesiono zaaprobowany przez deputację tekst Zasady do formy rządu, autorstwa Ignacego Potockiego[2] zaś sierpnia 1790 r. Projekt do formy rządu, liczący 658 artykułów[3].

Przypisy

edytuj
  1. Volumina Legum, tom 9, s. 107 - 108.
  2. Tamże, s. 157 - 159.
  3. Projekt Do Formy Rządu

Bibliografia

edytuj