Descriptio potentiae Turciae et Ordinatio belli contra Turcam 1514

Descriptio potentiae Turciae et Ordinatio belli contra Turcam 1514 – traktat włączony do mowy posła Wawrzyńca Miedzelskiego wygłoszonej do papieża Leona X. Traktat pomimo naiwnych planów stoi wyżej naukowo od prac antytureckich Kallimacha. Jest ważnym raportem dyplomatycznym dotyczącym Turcji z tego okresu. Potęga militarna Turków jest oceniona dość realnie.

ŹródłoEdytuj

  • Descriptio potentiae Turciae et Ordinatio belli contra iliam 1514 [w:] Acta Tomiciana, t. 3, s. 168-181.

BibliografiaEdytuj

  • Franciszek Bujak, Kallimach i znajomość w Polsce państwa tureckiego w Polsce około początku XVI wieku, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno - Filologiczny” serya II, t. 15, Kraków 1901, s. 268-281.