Desna

strona ujednoznaczniająca

Zobacz też:

  • Desna – rzeka w Rosji i na Ukrainie, dopływ Dniepru
  • Desna – osiedle typu miejskiego na Ukrainie w obwodzie czernihowskim
  • Desna – osiedle typu miejskiego na Ukrainie w obwodzie winnickim
  • Desna – ukraiński klub piłkarski z Czernichowa
  • Desna – ochotnicza kolaboracyjna jednostka wojskowa Wehrmachtu na Ukrainie
  • Desná – miasto w Czechach, w kraju libereckim
  • Desná – rzeka w Czechach, dopływ Morawy
  • SA-75 Desna – radziecka rakieta przeciwlotnicza