DigComp (ang. The European Digital Competence Framework) to nazwa określająca ramowe kompetencje cyfrowe dla obywateli, przygotowane przez Komisję Europejską. Ich celem jest określenie podstawowych kompetencji z zakresu ICT, a także wprowadzenie jednolitego nazewnictwa używanego we wszystkich państwach członkowskich. Dzięki temu planowanie inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród obywateli wspólnoty staje się znacznie łatwiejszym zadaniem. Rama DigComp jest też wykorzystywana w procesie mierzenia przyrostu wiedzy z zakresu ICT w poszczególnych państwach Unii Europejskiej realizowanej poprzez wskaźnik o nazwie „Umiejętności cyfrowe”.

DIGCOMP 2.2[1]Edytuj

Najnowsza wersją DIGCOMP o symbolu 2.2 została przez KE zaproponowana w marcu 2022 roku jako rozwinięcie wersji 2.1 (rok 2017) i 2.0 (rok 2016). W porównaniu do poprzednich iteracji dostarcza ona ponad 250 nowych przykładów wiedzy, umiejętności i postaw, odwołujących się do najnowszych rodzajów technologii, w tym do sztucznej inteligencji (AI). Nowa rama stanowi rozwinięcie wersji 2.0 oraz 2.1 i jest kolejnym krokiem na drodze ewolucji standardu.

DIGCOMP 2.0[2] i DIGCOMP 2.1[3]Edytuj

W chwili obecnej instytucje certyfikujące najczęściej odnoszą się do ramy DIGCOMP w wersji 2.0, na którą składa się 21 kompetencji ramowych na trzech poziomach zaawansowania: A, B oraz C. Kompetencje cyfrowe określają zdolność do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się, podczas pracy oraz w życiu społecznym. Można je podzielić na pięć grup, które obejmują kolejno:

  • Umiejętność korzystania z informacji i z danych,
  • Komunikację i współpracę,
  • Tworzenie treści cyfrowych,
  • Bezpieczeństwo,
  • Rozwiązywanie problemów.

Największą różnicą pomiędzy DIGCOMP 2.0 a DIGCOMP 2.1 jest inny podział stopni trudności poszczególnych kompetencji. Zrezygnowano tu z tradycyjnej, trójstopniowej skali na rzecz bardziej rozbudowanej, ośmiostopniowej.

DIGCOMP 1.0[4]Edytuj

Najstarszą wersją standardu DIGCOMP jest wersja 1.0. Została ona stworzona w roku 2013 przez Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (European Commission’s Joint Research Centre, EC JRC), które zleciło opracowanie stosownych wytycznych podległej mu jednostce Sewilli, a konkretnie Institute for Prospective Technological Studies. Tak powstała rama została bardzo szybko wykorzystana do pomiaru kompetencji cyfrowych obywateli Unii Europejskiej oraz do monitorowania ich przyrostu w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS (Europejski Fundusz Społeczny).

Certyfikacja DIGCOMP w PolsceEdytuj

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otwarło lokalny rynek szkoleniowy na programy dofinansowane ze środków EFS, a jednocześnie wymusiło opracowanie certyfikacji zgodnych z DIGCOMP, które pełniłyby formę weryfikacji rezultatów kształcenia w zakresie ICT. Aktualnie najważniejszymi certyfikatami opracowanymi w oparciu o ramę DIGCOMP są ECDL oraz Digital Europe EDC.

PrzypisyEdytuj

  1. Riina Vuorikari, Stefano Kluzer, Yves Punie, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens – With new examples of knowledge, skills and attitudes, JRC Publications Repository, 17 marca 2022 [dostęp 2022-06-23] (ang.).
  2. Riina Vuorikari i inni, DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model., JRC Publications Repository, 1 czerwca 2016 [dostęp 2022-06-23] (ang.).
  3. GOMEZ Stephanie Carretero, Riina Vuorikari, Yves Punie, DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, JRC Publications Repository, 3 maja 2017 [dostęp 2022-06-23] (ang.).
  4. Anusca Ferrari, DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe., JRC Publications Repository, 9 października 2013 [dostęp 2022-06-23] (ang.).