Dokumentacja prac archeologicznych

Dokumentacja prac archeologicznych, dokumentacja prac wykopaliskowych, dokumentacja archeologiczna - sporządzana jest na bieżąco w trakcie prac badawczych. Jej celem jest umożliwienie odtworzenia w przyszłości nieistniejącego stanowiska archeologicznego, które zostało rozkopane przez archeologów. Dokumentacja powinna być prowadzona w taki sposób który pozwoli trójwymiarowo zrekonstruować całe stanowisko wraz z lokalizacją i wyglądem zabytków, obiektów i przebiegiem warstw.

W skład dokumentacji prac wykopaliskowych wchodzą:

W wariancie idealnym przy wykopaliskach zatrudnieni są rysownik, fotograf i architekt. Zazwyczaj jednak archeolodzy wykazują się wszechstronnością i potrafią wykonać wszystkie rodzaje dokumentacji.

Dokumentacja prac archeologicznych musi być prowadzona systematycznie, dokładnie i konsekwentnie. Archeolodzy dążą do tego aby dokumentacja była w jak największym stopniu uproszczona przy równoczesnym zachowaniu niezbędnych aspektów. Ze względu na zróżnicowanie sposobów prowadzenia dokumentacji w różnych krajach czy regionach konieczne jest wydawanie specjalnych książek i innych publikacji opisujących sposoby prowadzenia dokumentacji.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Dorota Ławecka "Wstęp do archeologii", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2003