Dotyk pośredni (elektrotechnika)

Dotyk pośredni – dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących dostępnych, na których pojawiło się napięcie w wyniku uszkodzenia izolacji. Zabezpieczeniem przed dotykiem pośrednim jest ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach, Zeszyt 3, Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa, wydawnictwo COSiW SEP, Warszawa 2006, ISBN 978-83-89008-62-6, s.10.