Dyskryminacja (psychoakustyka)

Dyskryminacja (łac. discrimino, rozróżniam) – rozróżnianie dwóch bodźców dźwiękowych o różnym natężeniu tej samej cechy np.:

  • dyskryminacja częstotliwości tonów,
  • dyskryminacja natężenia,
  • dyskryminacja obwiedni widmowej,
  • dyskryminacja przerw,
  • dyskryminacja modulacji amplitudy.

Pomiar dyskryminacji danej cechy jest stosowany jako jedno z podstawowych narzędzi (obok pomiarów detekcji) przy pomiarach psychoakustycznych w celu wyznaczenia szczególnych własności układu słuchowego, a następnie w celu opracowania modelu psychoakustycznego.