Dyskryminacja ze względu na wiek

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia
  • Adultyzm – przeciwko ludziom młodym
  • Ageizm – przeciwko ludziom starym