Otwórz menu główne

Dyszel jest to drewniana belka sztywno połączona z przednią osią wozu konnego, żniwiarki lub kosiarki konnej.

Obecne dyszle są metalową belką służącą do połączenia przyczepy lub maszyny rolniczej z hakiem pociągowym ciągnika.