Działalność pallotynek i pallotynów na Białorusi

Działalność pallotynek i pallotynów na terenie Białorusi obejmuje parafie w Berezie, Woronowie, Hermaniszkach oraz kilka kościołów filialnych. Ponadto pallotyni pracują w placówkach będących pod opieką księży diecezjalnych.

Działalność Pallotyńska na terenie dzisiejszej Białorusi rozpoczęła się w latach trzydziestych XX wieku, kiedy to pallotyni przybyli do klasztoru w Berezie Kartuskiej. Po II wojnie nastąpiła ponad czterdziestoletnia przerwa w duszpasterzowaniu na tych terenach. Po 1990 roku na Białorusi pojawili się księża pallotyni, z czasem również siostry pallotynki. Podjęli się budowy nowych kościołów na miejscu wyburzonych (w czasie wojny lub w latach powojennych). Swoją działalnością duszpasterską odradzają życie religijne na zaniedbanych pod tym względem terenach Białorusi. Po kilku latach formację zaczęli przyszli księża i siostry pochodzący z Białorusi, którym jest znacznie łatwiej prowadzić posługę (brak konieczności przedłużania karty pobytu, mniejsze ograniczenia względem pracy z młodzieżą itp.).

Placówki na Białorusi na których obecnie pracują pallotyni i pallotynkiEdytuj

Placówki na Białorusi na których kiedyś pracowali pallotyni i pallotynkiEdytuj

BibliografiaEdytuj