Dzieje – w teorii historii i metodologii historii zbiór wszystkich zdarzeń będących przedmiotem badań historycznych, odpowiednik łacińskiego pojęcia res gestae, czyli czynów (rzeczy, zdarzeń) dokonanych.

Dzieje to nie wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości, lecz jedynie te, które mają związek z działalnością człowieka pojmowanego jako istota społeczna i kulturowa. Do dziejów należy więc wszelka działalność człowieka, od momentu, w którym zaczyna żyć w kulturze. Nie wchodzą natomiast w zakres dziejów np. przeszły stan pokładów geologicznych czy odległych galaktyk, chyba że w ich formowaniu uczestniczył człowiek.

Bibliografia edytuj

  • Marc Bloch, Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, (tłumaczenie z fr.), Warszawa 1959,
  • Krzysztof Zamorski, Dziwna rzeczywistość: wprowadzenie do ontologii historii, Kraków 2008
  • Wojciech Wrzosek, O myśleniu historycznym, Bydgoszcz 2009
  • Wiktor Werner, Historyczność kultury. W poszukiwaniu myślowego fundamentu współczesnej historiografii, Poznań 2009

Linki zewnętrzne edytuj

  • Wiktor Werner, Historyczność i środki jej wyrazu. Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy przyszłości. [w:] B. Płonka-Syroka, M. Staszczak [red.] „E-Kultura, e-nauka, e-społeczeństwo.” Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008, s. 15-28.[1]