Eco (waluta)

Eco jest proponowaną nazwą wspólnej waluty dla 15 krajów Afryki Zachodniej. Wdrożenie nowej wspólnej waluty uzgodniła Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) w 2003 roku. Wspólna waluta była dyskutowana od wielu lat i ma zostać wprowadzona w 2020 roku. Celem wprowadzenia wspólnej waluty jest poprawa warunków handlowych między krajami tego bloku, oraz zwiększenie poziomu integracji regionalnej[1].

Kraje mające przyjąć walutę Eco. Kolorem zielonym oznaczone państwa z frankiem CFA.

We wrześniu 2020 roku Alassane Ouattara, Prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej, ogłosił decyzję 57. zwyczajnej sesji Konferencji Szefów Państw i Rządów ECOWAS o przystąpieniu do wdrażania „ECO” w ciągu trzech do pięciu lat.

Aby Eco mogło zostać wdrożone, UEMOA podała dziesięć kryteriów, które muszą spełniać państwa członkowskie. Zgodzono się również na stopniowe wprowadzanie nowej waluty, zaczynając od państw które już spełniły kryteria. Cztery podstawowe kryteria, jakie musi spełnić każdy kraj członkowski, to[2]:

  • Jednocyfrowa stopa inflacji na koniec każdego roku.
  • Deficyt fiskalny nieprzekraczający 4% PKB.
  • Poziom finansowania deficytu budżetowego ze środków banku centralnego nieprzekraczający 10% wartości wpływów podatkowych.
  • Wartość rezerw pokrywająca koszt importu na okres co najmniej 3 miesięcy.

Docelowy termin wprowadzenia nowej waluty był już kilkakrotnie przekładany, w latach 2005, 2010 i 2014. Wprowadzając wspólną walutę, ECOWAS przyczyni się do wycofania zachodnioafrykańskiego franka CFA, waluty obowiązującej w ośmiu państwach członkowskich tworzących Afrykańską Wspólnotę Finansową[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Tomasz Sarna, 15 afrykańskich krajów planuje wprowadzić wspólną walutę Eco, Portal finansowy Comparic.pl, 5 lipca 2019 [dostęp 2019-12-26] (pol.).
  2. Aleksandra Listkiewicz, Czy wspólna zachodnioafrykańska waluta ECO ma szanse na powodzenie?, PCSA [dostęp 2019-12-26] (pol.).
  3. West Africa's new currency, the Eco: Rebrand or fresh start?, Deutsche Welle [dostęp 2019-12-26] (ang.).