Otwórz menu główne

Efekt mnożnikowy - zjawisko o charakterze sprzężenia zwrotnego, polegające na rozwoju wielu różnych przedsiębiorstw (działalności gospodarczych) pod wypływem dodatkowego popytu konsumpcyjnego i zaopatrzeniowego powstałego w wyniku uruchomienia lub rozbudowy jakiegoś przedsiębiorstwa (działalności gospodarczej). Efekty mnożnikowe są korzystne dla rozwoju lokalnej gospodarki.

Można również mówić o negatywnych efektach mnożnikowych w przypadku kryzysu lokalnej gospodarki w wyniku zamknięcia lub zmniejszenia produkcji w jakimś przedsiębiorstwie.

Zasięg przestrzenny efektów mnożnikowych może być:

  • domknięty - ograniczony do najbliższej okolicy (miejscowości lub regionu) nowej lub rozbudowanej firmy,
  • otwarty - ogarniają one także sąsiednie miejscowości lub regiony.

W tym drugim przypadku mamy do czynienia z rozprzestrzenianiem się efektów mnożnikowych na dany region (z punktu widzenia otoczenia) lub wyciekaniem efektów mnożnikowych z danej miejscowości (z punktu widzenia danej miejscowości).