Ekranowanie ochronne

Ekranowanie ochronne – środek ochrony przeciwporażeniowej zabezpieczający przed uszkodzeniem izolacji. Może też stanowić element separacji wzmocnionej.

Ochrona ta polega na zastosowaniu ekranu ochronnego przewodzącego odgradzającego części czynne niebezpieczne instalacji i maszyn od części (strefy) chronionej. Ekran ochronny powinien być połączony przewodami wyrównawczymi do instalacji i urządzeń. Ekran wraz z połączeniami powinien spełnić wymagania stawiane elementom układu połączeń wyrównawczym.

BibliografiaEdytuj

  • Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E) w pytaniach i odpowiedziach, Zeszyt 3, Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa, wydawnictwo COSiW SEP, Warszawa 2006, ISBN 978-83-89008-62-6, s.24.
  • Jerzy Laskowski, Nowy Poradnik Elektroenergetyka przemysłowego, wydawnictwo Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2008, ISBN 83-89008-84-X, s. 27