Otwórz menu główne

Eksploatacja górnicza – zespół czynności mający na celu wydobycie kopaliny użytecznej z miejsca jej występowania. Rozróżniamy eksploatację podziemną, otworową i eksploatację odkrywkową. Eksploatacja prowadzona jest najczęściej w ramach robót górniczych. W wyniku eksploatacji górniczej mogą powstawać szkody górnicze.

Zobacz teżEdytuj