Eksplozja Avalon

Eksplozja Avalon (nazwa wywodzi się od prekambryjskiej fauny z półwyspu Avalon) – sugerowane wydarzenie w historii ewolucyjnej zwierząt. Stanowi odpowiednik eksplozji kambryjskiej dla fauny ediakarańskiej. Wydarzyło się około 33 milionów lat wcześniej.

Pomysł ten zaproponowali paleontolodzy Virginia Tech dzięki analizie zmian odległości morfologicznej pomiędzy zbiorowiskami ediakaru[1]. Odkrycia wskazują, że na wczesnym etapie ewolucji zwierząt mogła zdarzyć się więcej niż jedna eksplozja[2][3][4].

Eksplozja Avalon wydaje się przypominać eksplozję kambryjską szybkim wzrostem różnorodności w morfologii we względnie niewielkim przedziale czasu z następczym zróżnicowaniem w obrębie wykształconych już planów ciała[1][5]. Podobny wzorzec obserwowano w przypadków innych zdarzeń ewolucyjnych[5].

PrzypisyEdytuj

  1. a b B. Shen, L. Dong, S. Xiao, M. Kowalewski. The Avalon Explosion: Evolution of Ediacara Morphospace. „Science”. 319 (5859), s. 81–84, 2008. DOI: 10.1126/science.1150279. PMID: 18174439 (ang.). 
  2. The Avalon Explosion (ang.). Astrobiology Magazine, 8 stycznia 2008. [dostęp 14 czerwca, 2012].
  3. S. Xiao, M. Kowalewski, B. Shen, L. Dong i inni. The rise of bilaterians: A reply. „Historical Biology”. 21 (3–4), s. 239, 2009. DOI: 10.1080/08912960903471659 (ang.). 
  4. G. Freeman. Comment on Xiao et al. (2009), response to: The rise of bilaterians. „Historical Biology”. 22 (4), s. 430–432, 2010. DOI: 10.1080/08912960903562259 (ang.). 
  5. a b S. Xiao, M. Laflamme. On the eve of animal radiation: phylogeny, ecology and evolution of the Ediacara biota. „Trends in Ecology and Evolution”. 24 (1), s. 31–40, January 2009. DOI: 10.1016/j.tree.2008.07.015. PMID: 18952316 (ang.).